Du er her: Hovedsiden
Kernite.no & HMS Torget gjør vedlikehold i industrien økonomisk og ivaretar helse & miljø. Med alternative lønnsomme løsninger og produkter er vi Norges første leverandør av HMS tilpassede produkter iht. Substitusjonplikten.
Måneden's produkt
K-Nate Universal
Måneden's Sak/Problematikk:
- Stopp siste forurensingen fra dårlige/giftige smørefett.
- Forurensing som har vist til å gi ulike typer kreft/sykdommer via mat, drikkevann og hudkontakt.
Månedens løsning: K-Nate Universal smørefett -Ikke helsefarlig, patentert, 800 kg firkuletest.
->60% mindre slitasje/vedlikehold utgifter.
-Eneste alternativ iht. Substitusjonsplikten*
* Iht. Statens Klima-miljø departement