Du er her: Hovedsiden
Kernite.no & HMS Torget gjør vedlikehold i industrien økonomisk og ivaretar helse & miljø. Med alternative lønnsomme løsninger og produkter er vi Norges første leverandør av HMS tilpassede produkter iht. Substitusjonplikten.
Måneden's produkt
K-Nate Universal
Eneste smørefettet som reduserer oljeforurensning, miljøbelasting og oppfyller substitusjonsplikten*
- Ikke helsefarlig
- 800 kg i firkuletest
- >60% mindre forbruk / vedlikehold utgifter
- NLGI 00,0,1&2

* Iht. Statens Klima-miljø departement