Du er her: Hovedsiden
kernite.no & HMS Torget Bevisst gjør ulike helse & miljø problem, gir alternative produkter og lønnsomme løsninger. Norges første leverandør av HMS tilpassede produkter iht. Substitusjon plikten og deg!
 • SLAG/BELASTNINGS TEST - Høyre: K-Nate henger
 • VARME TEST - K-Nate henger, konkurrentens fett brenner
 • KULDE TEST - K-Nate kleber straks mens konkurrentens fett må varmes opp.
 • VANN TEST - K-Nate er tyngre enn vann og kleber seg til stålet.
 • Fettet tas opp av vannet, her ser man at blått K-Nate fett fortsatt hefter.
 • K-Nate er universalt og reduserer antall smørefett.
 • K-Nate reduserer senskader/kreft opptil 100%
 • K-Nate reduserer slitasje og vedlikeholds utgifter opptil 60%
 • K-Nate er ikke helsefarlig,forebygger forurensing i matjord & drikkevann.
 • K-Nate har redusert recutting/ refacing på oljeutstyr med 50%.
 • K-Nate har både statisk og dymanisk friksjonsfaktor.