Du er her: Hovedsiden
  • SLAG/BELASTNINGS TEST - Høyre: K-Nate henger
  • VARME TEST - K-Nate henger, konkurrentens fett brenner
  • KULDE TEST - K-Nate kleber straks mens konkurrentens fett må varmes opp.
  • VANN TEST - K-Nate er tyngre enn vann og kleber seg til stålet.
  • Fettet tas opp av vannet, her ser man at blått K-Nate fett fortsatt hefter.
  • K-Nate er universalt og reduserer antall smørefett.
  • K-Nate reduserer slitasje og vedlikeholds utgifter.
  • K-Nate er ikke helsefarlig,forebygger forurensing i matjord & drikkevann.
  • K-Nate har redusert recutting/ refacing på oljeutstyr med 50%.
  • K-Nate har både statisk og dymanisk friksjonsfaktor.